GDPR

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Pikolo PKP s.r.o.

(dále jen "Zásady ochrany")

 

I.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Pikolo PKP s.r.o., se sídlem Dělnická 773, 357 09 Habartov, IČ: 26342642 (dále jen "Společnost").

II.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však čtyři roky v souladu s účelem, pro který byly získány. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit úpravou uživatelského profilu nebo pomocí emailu na adresu: pikolo@pikolo.cz, kde do Předmětu zprávy bude uvedeno: NEZASILAT, popř. telefonicky na číslo +420 602 74 74 13

III.

Zpracováváme pouze osobní údaje Vámi poskytnuté:
a, u soukromých osob: jméno a příjmení
adresu, město a PSČ
telefon
email

b, u firmy nebo podnikatele: jméno firmy
adresu, město a PSČ
telefon
email
informaci o plátci DPH
datum narození

IV.

Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány z následujících důvodů pro:
- nákup zboží a služeb: pro řádné a správné doručení Vaší objednávky
- péči o zákazníky
- marketingovou činnost -
emailmarketing a telemarketing.
- vedení účetní administrativy

V.

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám:
Přepravci: Nutné osobní údaje jsou poskytnuty přepravci zboží. Přepravci zboží bude
poskytnuto jméno příjmení, doručovací adresu a tel číslo, popřípadě email -
pouze pro řádné doručení zásilky.
Heureka.sk Pro zpětné zákaznické hodnocení
Shop5.cz Poskytovatel internetového obchodu

VI.

Společnost dbá na bezpečnost osobních údajů, které od subjektu údajů získá. K osobním údajům subjektu údajů nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nejsou předávány bez souhlasu subjektu údajů dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany právních zájmů Společnosti.

VII.

Subjekt údajů má právo požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje o něm a v jakém rozsahu a pro jaký účel zpracováváme. Tyto informace Společnost poskytne zdarma ve lhůtě nejpozději třicet (30) dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě devadesát (90) dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech bude subjekt údajů včas informován. Společnost má právo ověřit totožnost žadatele a v případě potřeby má právo vyžádat si doplňující informace k identifikaci žadatele (např. úředně ověřený podpis), před poskytnutím požadovaných informací. Právem Společnosti je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.). Subjekt údajů má dále nárok požádat Společnost o opravu či výmaz osobních údajů získaných na základě uděleného souhlasu dle odst. 3 písm. a. a b. těchto Zásad ochrany.

VIII.

Na základě žádostí o smazání osobních údajů. Smazání údajů není možné u účetních dokladů, které jsou nutné archivovat. Smazání může být provedeno až po ukončení smluvního vztahu či vyřešení právního sporu.

IX.

Má-li subjekt údajů pochybnosti o tom, zda Společnost osobní údaje zpracovává v souladu s platnou legislativou ČR a Evropské unie, má právo vznést námitku a Společnost následně prověří oprávněnost požadavku.

X.

Právem subjektu údajů je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o něm Společnost zpracovává na příslušný úřad na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

XI.

Souhlas se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoli odvolat a žádat výmaz evidovaných osobních údajů. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není možné vymazat tato data i ze záložních systémů, resp. to není technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

XII.

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email pikolo@pikolo.cz z nebo na sídlo Společnosti uvedené výše, resp. takové v daném čase evidované v obchodním rejstříku.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace